Dr. med. Katja Hundegger · Telefon (089) 767 53 80